Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองตรวจการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของข้าราชการ รอบประเมินที่ 1/2562

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ รอบประเมินที่ 1/2562

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบประเมินที่ 1/2562

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของข้าราชการ รอบประเมินที่ 2/2561

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ รอบประเมินที่ 2/2561

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบประเมินที่ 2/2561

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของข้าราชการ รอบประเมินที่ 1/2561

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ รอบประเมินที่ 1/2561

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบประเมินที่ 1/2561

ประกาศ กองตรวจการประมง เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของข้าราชการ รอบประเมินที่ 2/2560

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ รอบประเมินที่ 2/2560

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบประเมินที่ 2/2560

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของข้าราชการ รอบประเมินที่ 1/2560

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของลูกจ้างประจำ รอบประเมินที่ 1/2560

ประกาศ ผลการประเมินฯ ของพนักงานราชการ รอบประเมินที่ 1/2560

 

นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี 

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง

หน่วยงานภายในกรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
148444
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
54
34
88
147896
1353
2171
148444

Your IP: 103.55.140.135
2020-02-24 11:13