Black Ribbon

ภาพกิจกรรมหน้า 2

 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นายอดิศร  พร้อมเทพ (อธิบดีกรมประมง) ได้เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิ และพิธีสักการะวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ พร้อมทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองตรวจการประมง ได้จัดพิธีสักการะแม่ย่านางเรือหน้าอาคารจุฬาภรณ์ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองตรวจการประมง จัดประชุมกองตรวจการประมง ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมผู้บริหารกรมประมงและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา ภาพกิจกรรมทั้งหมด (ที่มาภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง)

 

 

 

กรมประมงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 

กองตรวจการประมง จัดฝึกอบรมหลักสูตรตรวจการประมงรุ่นที่ 14 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงในด้านปฏิบัติงานตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้การอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กองตรวจการประมงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แผนที่เดินเรือและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านประมงทะเล" ในระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศมาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 

- นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

- วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day กรมประมง  เพื่อช่วยกันพัฒนาภูมิทัศน์ของกรมประมงให้น่าอยู่  สร้างบรรยากาศสถานที่ให้สวยงาม มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพกิจกรรมทั้งหมด

- นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย" รุ่น 4  ในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

- นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย" รุ่น 3  ในวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

- นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย" รุ่น 2  ในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

- นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย" รุ่น 1  ในวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

- นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก. ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง แถลงข่าวถึงผลการฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูในอ่าวไทยหลังประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือน ปี 60 หลังพบฝูงลูกปลาทูสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชมอย่างเห็นได้ชัดในอ่าวไทย ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กองตรวจการประมง กรมประมงได้จัดงานพิธีประกาศฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง น่านน้ำภายใน ประจำปี 2560 ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาท่าชัยยุทธ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศิลปาชีพบางไทย ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีโดยมีนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมด้วยข้าราชการกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชน ชาวประมงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มยุวประมง และกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมง ให้การตอนรับในพิธีดังกล่าว ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นปท.ชุมพร ศปท.เขต1 (ระยอง) กองตรวจการประมง โดยนายนุรัตน์ ขาวสอาด เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือ จำนวน 4 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 113 ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมและปราบปรามการทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน (ปิดอ่าว) ประจำปี 2560 ทำการตรวจสอบเรือไดร์หมึก จำนวน 3 ลำ บริเวณทิศตะวันตกหมู่เกาะอ่างทอง 5 ไมล์ ทำการตรวจเอกสารประจำเรือ คนประจำเรือ ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์การใช้มาตรการปิดอ่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นปท.เกาะสุรินทร์ พังงา ศปท.เขต 3 (กระบี่) โดยนายสมพร  คำสุวรรณโณ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือ 604 รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ณ ทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ผลการตรวจสอบเอกสาร/ใบอนุญาต ขนาดตาอวน ถูกต้องไม่พบผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และคำสั่ง คสช. พร้อมประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ส.2558 ประกาศกระทรวงฯและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

วันที่ 3-5 พ.ค. 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง โดย นายวิชัย จันสังสา ช่างเครื่องเรือ ช3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พัทลุง รวม 5 นาย ปฏิบัติงาน:กิจกรรมบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง ตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ.2558 และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเลสาบสงขลา พื้นที่: บริเวณทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงาน: เข้าจับกุมผู้กระทำความผิดได้หลบหนีการจับกุม จึงได้ตรวจยึดเนื้ออวนล้อมจับจำนวน 4 ปาก ยาวประมาณ 700 เมตร บริเวณทะเลสาบลำปำ ม.7 8 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง และได้ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านกฎหมายประมง ตาม พ.ร.ก การประมง พ.ศ.2558 ให้ชาวประมงได้รับทราบการดำเนินทางอาญา (พ.ต.ท. สุเทพ แก้มสม) พงส.เวรฯ

 

วันที่  29 เมษายน 2560 นปท.ชุมพร ศปท. เขต1 (ระยอง) โดยนายอดิเรก เอกเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย นำเรือตรวจการประมง 613 และเรือยาง PIPO ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน โดยตรวจสอบเรือประมง บริเวณตะวันออกเกาะมาตรา อ.เมือง จ.ชุมพร ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ชนิดลอบหมึก ชื่อ ม.แสงอรุณนาวี ทะเบียน 197401248 ผลการตรวจสอบ เอกสาร/ใบอนุญาต ถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิด คสช. และ พรก. การประมง พ.ศ.2558

วันที่ 28-29 เมษายน 2560 นปท.หลังสวนฯ ชุมพร ศปท.เขต 1 ระยอง โดยนายขวัญเมือง สมแสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ 4 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 105 ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนประจำปี 2560 ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ บริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวท่ากระจาย และอ่าวพุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงานพบเรือประมงพาณิชย์เครื่องมืออวนลากคานถ่าง จำนวน 3 ลำ และวัขนาดช่องตาอวนก้นถุง ถูกต้อง และตรวจสอบอวนครอบหมึก จำนวน 3 ลำ ตรวจสอบเอกสารประจำเรือ ใบอนุญาต คนประจำเรือ ถูกต้องครบถ้วน ไม่พบผู้กระทำผิด 

นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี 

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง

หน่วยงานภายในกรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
148801
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
40
113
445
147896
1710
2171
148801

Your IP: 103.55.140.135
2020-02-28 04:44