เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มที่ 2 (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 (น้ำจืด)

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 (ทะเล)

คู่มือการตรวจเรือประมงในทะเล

ประมวลข้อกล่าวหาฐานความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

การโอนเงินส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2563

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 62

แบบฟอร์มที่ 1 รายงานการใช้จ่ายเงิน ศูนย์ฯ หน่วยฯ (แก้ไข)

เอกสารวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

ฟอร์มรายละเอียดการายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

คู่มือการใช้งาน G-Chat สำหรับ มือถือระบบปฏิบัติการ Android

คู่มือการใช้งาน G-Chat สำหรับ มือถือระบบปฏิบัติการ iOS

คู่มือการใช้งาน G-Chat สำหรับบราเซอร์และ PC

 

นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี 

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง

หน่วยงานภายในกรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
148447
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
57
34
91
147896
1356
2171
148447

Your IP: 103.55.140.135
2020-02-24 11:21