ประกาศเผยแพร่

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ขอส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมางานบริการขับรถยนต์ ของกองตรวจการประมง จำนวน 1 งาน

ประกาศ ยกเลิกการจ้างก่อสร้างหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 รายการ

ประกาศ ชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 รายการ

ประกาศ เรื่องยกเลิกการเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ 

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ยกเลิกการเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ

ประกาศ การเช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ของกองตรวจการประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผลการจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประมงเชิงรุก และต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (การทำประมง IUU) ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามประกวดราคาจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประมงเชิงรุกและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (การทำประมง IUU) ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

ประกาศ ยกเลิกการจ้างเหมางานบันทึกข้อมูล ของกองตรวจการประมง จำนวน 1 งาน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี60

นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี 

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง

หน่วยงานภายในกรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
148805
วันนี้
เมื่อวานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
44
113
449
147896
1714
2171
148805

Your IP: 103.55.140.135
2020-02-28 04:53