ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรอง โดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI

  • Print

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างแปลเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรอง โดยบุคคลที่ 3 กับ GSSI ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

Download เอกสารแนบ