ประกาศ เอกสารประกาศกรมประมง และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561

  • Print

ประกาศ เอกสารประกาศกรมประมง และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แก้ไขล่าสุด 12 กันยายน 2561

 

Download เอกสารประกาศกรมประมง

Download เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)