Notice

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Download เอกสารประกาศรายชื่อ