ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

  • Print

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 Download เอกสารแนบ
รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 Download เอกสารแนบ

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงแรม 035-212535

 

แผนที่โรงแรม (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)