ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC

  • Print

ประกาศแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 และการประกันคุณภาพผลทดสอบ สำหรับงานตรวจสอบรับรองฟาร์ม/สถานประกอบการตามมาตรฐาน GAP/CoC ในระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ห้องประชุมอาคารสุรัสวดี ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารรายชื่อ