ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global Sustainable Seafood Initiiative (GSSI)

  • Print

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองโดยบุคคลที่ 3 กับ Global Sustainable Seafood Initiiative (GSSI) โดยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (จีเอพี) มกษ.7401-2557 โดยวิธีคัดเลือก ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Download เอกสารแนบ