ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรค Fluazuron

  • Print

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เรื่อง สหภาพยุโรปกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรค Fluazuron ซึ่งเป็นยาฆ่าปรสิตในสัตว์ สำหรับปลา นมวัว และสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกประเภท ยกเว้นแกะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download ประกาศ ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

Download ประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/523 28/05/2018 (PDF)

 

ที่มา : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32018R0523