ประกาศ กำหนดการ และยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562

  • Print

 ประกาศ กำหนดการ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2562 

Download เอกสารโครงการ+กำหนดการ

รายชื่อ รุ่นที่ 1 (ชายฝั่ง) ในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(เข้าพักวันที่ 25 ก.พ. 62 13:00 น.)

Download เอกสารประกาศรายชื่อ 

รายชื่อ รุ่นที่ 2 (น้ำจืด) ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

(เข้าพักวันที่ 27 ก.พ. 62 13:00 น.)

Download เอกสารประกาศรายชื่อ