ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2019"

  • Print

ประกาศยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2019" ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

Download เอกสาร

ประกาศเพิ่มเติม เรื่องเครื่องแต่งกายในวันอบรม

วันที่ 1/7/62 : แต่งกายชุดเครื่องแบบกรมประมง (น้ำเงิน-ขาว)

วันที่ 2-3/7/62 : แต่งกายเสื้อสีเหลือง