ประกาศ ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน” วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

  • Print

!!ประกาศ!! ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวปฏิบัติในการสืบสวนหาสาเหตุ กรณีพบฟาร์มปฏิบัติไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน”วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร !!!

Download เอกสารประกาศรายชื่อ