ประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล GAP มกษ.7429 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

  • Print

ประกาศ กมป มีความพร้อมในการเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล GAP มกษ.7429 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป หากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทะเลท่านใดหรือกลุ่มใดสนใจที่จะสมัครเข้ายื่นขอการรับรองมาตรฐานได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และศุนย์ฯ ในพื้นที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ได้ หากมีข้อสอบถามประการใด

กรุณาติดต่อ กมป 02-5798710