สหภาพยุโรปออกข้อแนะนำว่าด้วยการควบคุมการปนเปื้อนของสารนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์

  • Print

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์ประกาศข้อแนะนำ ว่าด้วยการลดค่าปนเปื้อนของนิกเกิลในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ 2 ฉบับ ดังนี้

1. Commission Recommendation (EU) 2016-1110 of 28 June 2016 on the monitoring of the presence of nickel in feed ใน EU Official Journal L 183/68

2. Commission Recommendation (EU) 2016-1111 of 6 July 2016 on the monitoring of nickel in food ใน EU Official Journal L 183/70