ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ประจำปี 2561

  • Print

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมิน ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ GAP/CoC ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ