ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินและการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์

  • Print

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมิน และการส่งเสริมข้อกำหนดมาตรฐานระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ รุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)