ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร “Introduction to GMP and HACCP สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์”

  • Print

 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร “Introduction to GMP and HACCP สำหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์”

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)