ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2018"

  • Print

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ 2018"

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)