ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ประจำปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065

  • Print

 

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์ประจำปี ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ที่ปฏิบัติงานด้านตรวจประเมินฟาร์ม คณะทบทวนการรับรอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในมาตรฐานฐานเกษตรอินทรีย์

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)