ระบบรับเรื่องร้องเรียน กรมประมง
กรมประมง ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  สถิติเรื่องร้องเรียน stat ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมประมง
สถิติร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ.
การทุจริตคอรัปชั่น/ ประพฤติมิชอบ/ การปฏิบัติหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งหมด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปิดเรื่องแล้ว
รวม
ตุลาคม 2561
0
0
0
0
0
0
0
พฤศจิกายน 2561
0
0
0
0
0
0
0
ธันวาคม 2561
0
2
2
0
0
0
2
มกราคม 2562
0
0
0
0
0
0
0
กุมภาพันธ์ 2562
0
0
0
0
0
0
0
มีนาคม 2562
0
1
1
0
0
0
1
เมษายน 2562
0
0
0
0
0
0
0
พฤษภาคม 2562
0
0
0
0
0
0
0
มิถุนายน 2562
0
0
0
0
0
0
0
กรกฎาคม 2562
0
2
2
0
0
0
2
สิงหาคม 2562
0
1
1
0
1
1
2
กันยายน 2562
0
3
3
0
0
0
3
รวมทั้งปี
0
9
9
0
1
1
10

*** 0 คือ ไม่มีเรื่องร้องเรียน


หมายเเหตุ : นับเฉพาะรายการที่กรมรับเรื่องแล้ว
back
กลับไปหน้าหลักสถิติ